Widget HTML #1

Soal PAT PAI Kelas 5 SD Semester 2 Kurikulum 2013 Terbaru Beserta Kunci Jawaban

Bismillah. Berikut ini Gurupenyemangat.com sajikan soal dan kunci jawaban lengkap untuk PAT PAI kelas 5 jenjang SD/MI Kurikulum 2013.

Download Soal dan Kunci Jawaban PAT PAI Jenjang SDMI kelas 5 Kurikulum 2013 Terbaru 2021
Download Soal dan Kunci Jawaban PAT PAI Jenjang SDMI kelas 5 Kurikulum 2013 Terbaru 2021. Dok. Gurupenyemangat.com

Soalnya terdiri dari pilihan ganda dan isian singkat yang meliputi materi mulai dari Surah Al-Ma'uun, Mari Mengenal Rasul Allah (Ulul Azmi), Mari Hidup Sederhana dan Ikhlas, Indahnya Salat Tarawih dan Tadarus Al-Quran, serta Kisah Teladan Luqman.

Adapun kunci jawaban soal Penilaian Akhir Tahun untuk semester genap mata pelajaran PAI sudah diberi tanda bintang dan bisa diunduh dalam format dokumen .doc.

Semoga bermanfaat. Berikut soal selengkapnya:

PENILAIAN AKHIR TAHUN (PAT)

MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI

KELAS/ SEMESTER : V (LIMA) / GENAP

TAHUN AJARAN : 2021/2022

ALOKASI WAKTU         :        MENIT

HARI, TANGGAL :

NAMA SISWA :

Soal PAT PAI Kelas 5 SD/MI Semester 2 Kurikulum 2013 Pilihan Ganda

A. Pilihlah jawaban yang dianggap benar dengan memberi tanda (X) pada salah satu pilihan jawaban A, B dan C!

1. Surah Al-Ma’un terdiri atas berapa ayat?
a. Lima ayat
b. Enam ayat
c. Tujuh ayat *

2. Wala yahuddu ‘ala tho’amil miskin adalah lafaz Surah Al-Ma’un ayat…
a. Dua
b. Tiga *
c. Empat

3. Dalam Surah Al-Ma’un, Allah menegaskan bahwa ada orang-orang yang celaka walau mereka sholat. Yang dimaksud orang yang celaka itu adalah…
a. Orang yang lalai dalam sholat *
b. Orang yang rajin sholat
c. Orang yang sedang belajar sholat

4. Salah satu perilaku yang membuat pahala ibadah kita sia-sia yaitu…
a. Riya *
b. Ikhlas beribadah
c. Bersedekah

5. Arti dari Surah Al-Ma’un adalah…
a. Waktu Subuh
b. Barang-barang yang berguna *
c. Nikmat yang sangat banyak

6. Salah satu sikap kita kepada anak yatim adalah…
a. Menghardik dan menghina mereka
b. Menyayangi dan membantu mereka *
c. Memamerkan kekayaan kepada mereka

7. Perbedaan Nabi dengan Rasul salah satunya adalah…
a. Rasul jumlahnya ada dua puluh lima
b. Rasul menerima wahyu dan wajib menyampaikan kepada umat *
c. Rasul menerima wahyu untuk dirinya sendiri

8. Salah satu sifat Rasul adalah Siddiq. Arti Siddiq adalah…
a. Jujur *
b. Dapat dipercaya
c. Cerdas

9. Salah satu perwujudan dari sifat amanah bisa kita lakukan dengan cara…
a. Menepati janji kepada teman maupun sahabat *
b. Telat datang ke sekolah
c. Pura-pura lupa mengerjakan PR

10. Salah satu perilaku yang mencerminkan sifat Fathanah adalah…
a. Belajar hanya di sekolah saja
b. Mengulang-ulang materi pelajaran di rumah *
c. Meminta jawaban PR kepada teman

11. Berikut ini yang termasuk kepada Rasul Ulul Azmi yaitu…
a. Nabi Adam
b. Nabi Idris
c. Nabi Muhammad *

12. Beliau adalah Nabi yang diutus oleh Allah pada masa kepemimpinan Raja Firaun yang mengaku dirinya Tuhan. Meski begitu, Beliau tetap semangat menyebarkan ajaran Allah. Nabi yang dimaksud adalah…
a. Nabi Muhammad
b. Nabi Isa
c. Nabi Musa *

13. Salah satu sifat para Rasul Ulul Azmi yang wajib kita teladani adalah….
a. Semangat berbagi ilmu
b. Teguh dan sabar dalam belajar *
c. Rajin berangkat ke sekolah

14. Dalam Quran Surah Al-Isra ayat 27 dikatakan bahwa sesungguhnya, para pemboros itu adalah…
a. Saudaranya setan *
b. Perbuatan tercela
c. Perbuatan biasa-biasa saja

15. Setiap orang bisa saja hidup sederhana. Hal tersebut bergantung kepada…
a. Uang yang mereka dapatkan
b. Niat dan kemauan *
c. Hidup sederhana jika diperintah saja

16. Junai menolong temannya yang sedang terjatuh di lapangan sekolah. Tapi, Junai berharap agar perbuatan baiknya dipuji oleh kakak kelas. Perilaku Junai belum mencerminkan sikap…
a. Rendah hati
b. Rendah diri
c. Ikhlas *

17. Dua Shalat Sunnah yang dilakukan pada bulan Ramadan yaitu…
a. Shalat Magrib dan Shalat Isya
b. Shalat Subuh dan Shalat Jumat
c. Shalat Tarawih dan Shalat Witir *

18. Bolehkah Shalat Tarawih dilaksanakan di rumah semasa pandemi corona?
a. Boleh *
b. Tidak boleh
c. Sebaiknya tetap di masjid walaupun ada virus

19. Di dalam Al-Quran ada salah satu Surah yang berkisah tentang keteladanan seorang Ayah. Apakah nama Surah tersebut?
a. Surah Al-Fatihah
b. Surah Luqman *
c. Surah YaaSiin

20. Sebagai umat Islam, kita dilarang untuk berbuat syirik. Yang dimaksud syirik adalah?
a. Menduakan Allah dan menganggap ada Tuhan lain *
b. Menghina sesama teman
c. Berkata-kata kasar kepada guru

Soal PAT PAI Kelas 5 SD/MI Semester 2 Kurikulum 2013 ESAI

1. Tuliskan adab-adab tadarus Al-Quran yang Anda ketahui!

2. Tuliskan tiga nasihat Luqman kepada anaknya!

3. Dalam Al-Quran Surah Al-Ma’un, Allah menjelaskan ciri-ciri pendusta agama. Apa saja ciri-ciri yang dimaksud?

Jawaban Esai.

1. Berwudhu. Menghadap kiblat. Membaca taawudz. Membaca basmalah. Tadarus Al-Quran di tempat yang bersih. Menutup aurat dan berpakaian rapi. Membaca dengan tartil. Menyimak bacaan teman. Tidak bercanda dan bergurau.

2. Jangan mempersekutukan Allah. Jangan berperilaku sombong. Hormat dan patuh kepada kedua orang tua.

3. Menghardik anak yatim. Enggan membantu orang miskin. Lalai dalam sholat. Riya (pamer). Enggan mensedekahkan barang-barang yang berguna.

Download Soal PAT PAI Kelas 5 SD/MI Semester 2 Kurikulum 2013 Word

Gurupenyemangat.com telah menyediakan link unduhan dokumen Word soal PAI SD Kelas 5 Semester 2 untuk keperluan PAT berdasarkan Kurikulum 2013.

Unduh Soal dan Kunci Jawaban PAI SD kelas 5 secara gratis, klik tombol download berikut ini:

PAT PAI 5 SD 32kb

*Dilarang memublikasikan ulang soal dan kunci jawaban PAT PAI di blog pribadi maupun media online selain dari blog Guru Penyemangat. Diperbolehkan memanfaatkan tulisan ini untuk keperluan PAT PAI. Semoga berkah.

Lanjut Baca:

Soal PAT PAI Kelas 1 Semester 2 Word

Soal PAT PAI Kelas 2 Semester 2 Word

Soal PAT PAI Kelas 3 Semester 2 Word

Soal PAT PAI Kelas 4 Semester 2 Word

Soal PAT PAI Kelas 5 Semester 2 Word

Soal PAT PAI Kelas 6 Semester 2 Word

Baca juga soal PAI SD Kurikulum Merdeka:

Soal PAI Kelas 1 SD Semester 2 Kurikulum Merdeka Beserta Kunci Jawabannya

Soal PAI Kelas 2 SD Semester 2 Kurikulum Merdeka Beserta Kunci Jawabannya

Soal PAI Kelas 3 SD Semester 2 Kurikulum Merdeka Beserta Kunci Jawabannya

Soal PAI Kelas 4 SD Semester 2 Kurikulum Merdeka Beserta Kunci Jawabannya

Soal PAI Kelas 5 SD Semester 2 Kurikulum Merdeka Beserta Kunci Jawabannya

Soal Ujian Sekolah PAI Kelas 6 SD Beserta Kunci Jawabannya

Guru Penyemangat
Guru Penyemangat Guru Profesional, Guru Penggerak, Blogger, Public Speaker, Motivator & Juragan Emas.

4 komentar untuk "Soal PAT PAI Kelas 5 SD Semester 2 Kurikulum 2013 Terbaru Beserta Kunci Jawaban"

Comment Author Avatar
kelas 5 nya ko ga ada ya
Comment Author Avatar
Ada gan. Klik link download yg warna ijo gan
Comment Author Avatar
k ini soal yg akan di kerjakan bulan September 2021 ini k
Comment Author Avatar
Bukan kk. Ini soal semester genap.
Untuk soal mid pai masih disiapkan. InsyaAllah minggu depan udah diposting.

Berkomentarlah sesuai dengan postingan artikel. Mohon maaf, link aktif di kolom komentar tidak akan disetujui.

Diperbolehkan mengutip tulisan di blog Guru Penyemangat tidak lebih dari 30% dari keseluruhan isi (1) artikel dengan syarat menyertakan sumber. Mari bersama-sama kita belajar menghargai karya orang lain :-)