Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Kumpulan Soal dan Kunci Jawaban Lomba Cerdas Cermat Islam Tingkat SMP/SMA Babak Penyisihan Paket 2

Berikut ini penulis sajikan kumpulan soal dan kunci jawaban lomba Cerdas Cermat Islam untuk babak penyisihan paket 2. Untuk Paket 1 dapat diakses pada link berikut (Paket 1)

Kumpulan Soal dan Kunci Jawaban Lomba Cerdas Cermat Islam Lengkap Paket 2
Kumpulan Soal dan Kunci Jawaban Lomba Cerdas Cermat Islam Lengkap Paket 2. Dok. Gurupenyemangat.com
Soal dan Kunci Jawaban Lomba Cerdas Cermat Islam Tingkat SMP/SMA Babak Penyisihan Paket 2 Grup A

1. Nabi yang pernah di telah ikan paus dengan kuasa Allah adalah . . .

A. Nabi Yusuf
B. Nabi Harun
C. Nabi Yunus*

2. Air kencing laki-laki dewasa termasuk najis . . .

A. Mughalazah
B. Mukhafafah
C. Mutawasito*

3. Shalat meminta hujan di sebut . . .

A. Shalat istisqa*
B. Shalat Khusuf
C. Shalat Hajat

4. Malaikat Israfil bertugas . . .

A. Mencabut nyawa
B. Membagikan rezeki
C. Meniup sangkakala*

5. Merasakan apa yang orang lain rasakan adalah pengertian dari . . .

A. Setia kawan
B. Empati*
C. Baik hati

6. Salah satu syarat wajib shalat jumat adalah . . .

A. Bermukim*
B. Berjamaah
C. Memakai wangi wangian

7. Berikut ini yang bukan Rasul yang tergolong Ulul Azmi, yaitu . . .

A. Nabi Muhammad
B. Nabi Nuh
C. Nabi Daud*

8. Al-Maisir artinya . . .

A. Minuman keras
B. Undi nasib
C. Berjudi*

9. Berikut ini adalah khalifah zaman bani Abbasiyyah . . .

A. Umar bin Khattab
B. Al-Mu’tasim*
C. Muawiyah

10. Hukum Bacaan ketika ada mim sukun atau mati bertemu dengan huruf mim adalah

A. Izhar syafawi
B. Idgam mimi*
C. Ikhfa Syafawi

SOAL CADANGAN

1. Arti Al-Fatihah adalah...

A. Permulaan*
B. Hidangan
C. Berita

2. Ayah Nabi Yusuf adalah  . .

A. Nabi Luth
B. Nabi Shaleh
C. Nabi Yaqub*

3. Lawan kata empati adalah . .

A. Simpati
B. Antipati*
C. Munafik

Soal dan Kunci Jawaban Lomba Cerdas Cermat Islam Tingkat SMP/SMA Babak Penyisihan Paket 2 Grup B

1. Orang yang sedang menyampaikan khutbah disebut dengan ….

A. Bilal
B. Khotib*
C. Muazin

2. Ketika  sedang  dalam  perjalanan  jauh,  shalat  fardhu  boleh  dilaksanakan  dengan  cara dijamak. Arti dari jamak adalah ….

A. Meringkas
B. Mengganti
C. Menggabungkan*

3. Berikut ini, hari yang diharamkan untuk berpuasa adalah . . .

A. 1 Ramadhan
B. 1 Syawal*
C. Hari selasa

4. Masjid yang pertama kali didirikan Rasulullah adalah… .

A. Masjid Quba*
B. Masjidil Haram
C. Masjid Nabawi

5. Kitab suci yang turun pada masa pemerintahan Raja Fir’aun adalah …

A. Taurat*
B. Zabur
C. Injil          

6. Surah yang menjadi wahyu pertama Rasululullah SAW adalah . . .

A. Surah Al-Muddatsir
B. Surah Al Falaq
C. Surah al-Alaq*

7. Malam turunnya Al-Qur’an disebut malam….

A. Lailatul Qadar
B. Nuzulul Qur’an*
C. Tilawatil Qur’an

8. Shalat yang dilakukan mengiringi shalat wajib adalah……

A. Shalat Istisqo
B. Shalat Dhuha
C. Shalat Rawatib*

9. Huruf Ikhfa ada  . . .

A. 15*
B. 6
C. 14

10. Kerajaan islam pertama di Indonesia adalah . . . 

A. Kerajaan Demak B. Kerajaan Samudra Pasai*
C. Kerajaan Kutai

SOAL CADANGAN

1. Arti dari Al- Falaq adalah  . .  .
A. Ikhlas
B. Manusia
C. Waktu Subuh*

Soal dan Kunci Jawaban Lomba Cerdas Cermat Islam Tingkat SMP/SMA Babak Penyisihan Paket 2 Grup C

1. Shalat memohon petunjuk kepada Allah atau menentukan pilihan terbaik disebut . . .

A. Shalat Tahajud
B. Shalat Istikharah*
C. Shalat Istisqa

2. Berikut ini shalat sunnah yang tidak menggunakan Khotbah adalah . . .

A. Shalat Istisqa
B. Shalat Kusuf
C. Shalat Jenazah*

3. Berdasarkan Q.S. al-Maidah/5:88, makanan yang boleh dikonsumsi oleh umat Islam harus memenuhi dua syarat, yaitu....

A. Halal dan bersih B. Halal dan bergizi*
C. Halal dan lezat

4. Berikut ini makhluk Allah yang tidak berkembang biak adalah . . . 

A. Manusia
B. Setan
C. Malaikat*

5. Rasul memulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi di rumah . . .

A. Arqam bin Arqam*
B. Abdurahman bin Auf C. Abu Bakar

6. Keringan dari Allah untuk umatnya di sebut . . .

A. Fidyah
B. Rukhsah*
C. Nazar

7. Melaksanakan shalat Zhuhur 4 rakaat di lanjutkan Ashar 4 rakaat di waktu Ashar merupakan contoh Shalat . . . 

A. Qasar
B. Jamak Takhir*
C. Jamak Taqdim

8. Hukum bacaan ketika mim mati bertemu ba di sebut . . .

A. Ikhfa syafawi
B. Iqlab*
C. Idgham

9. Daulah Umayyah pernah Berjaya di Andalusia. Andalusia sekarang merupakan Negara  . . .

A. Spanyol*
B. Suriah
C. Mesir

10. Muawiyah adalah khalifah pertama pada masa . . 

A. Daulah Umayyah *
B. Daulah Abbasiyah
C. Turki Usmani

SOAL CADANGAN

1. Surah Al-Ashr adalah surah ke . . .
A. 103 *
B. 105
C. 107

SOAL REBUTAN PENYISIHAN

 1. Su’Uzon Artinya . . . . (Buruk sangka)
 2. Lafazkan surah ke 102  . . . (Qul Huwallahu ahad)
 3. Apakah nama perjanjian Antara Rasulullah SAW dengan kaum Yasrib ketika rasul berhijrah . . .  (Perjanjian Aqabah)
 4. Puasa yang di lakukan sehari sebelum hari raya idul Adha di sebut . . . . (Puasa Arafah)
 5. Makmum yang tidak sempat membaca Al-Fatihah di sebut Makmum . . . . (Masbuq)
 6. Berapakah jumlah rakaat shalat jamak Qasar Magrib dengan Isya  . . . (5 rakaat, 3 rakaat magrib dan 2 rakaat isya)
 7. Apa itu shalat ida’in  . . . (Shalat idul fitri dan idul adha)
 8. Subhana man La yanamu wala yashu, adalah bacaan sujud . . . . (Sahwi)
 9. Surah Al – Kafirun terdiri dari berapa ayat  . . .    (6 ayat)
 10. Sikap teguh pendirian terhadap yang benar alias tidak plin plan di sebut . . . . (istiqamah)

SOAL CADANGAN REBUTAN

 1. Shalat jumat di lakukan sebelum atau sesudah khotbah?     (Sesudah Khotbah)
 2. Arti Ad-Dhuha adalah ...(matahari  sepenggalan naik) (Matahari setinggi tombak)
 3. Haid, nifas, adalah contoh dari hadas . . .. (besar)
*Catatan:
Soal dan Jawaban boleh dipakai untuk keperluan kegiatan PHBI, tapi dilarang untuk dipublikasi ulang.

Salam
Semoga Bermanfaat.

Guru Penyemangat
Guru Penyemangat Menulislah untuk menebar manfaat kepada seluruh alam, karena menuangkan kata-kata juga merupakan jalan ninja menuju kebaikan.

Posting Komentar untuk "Kumpulan Soal dan Kunci Jawaban Lomba Cerdas Cermat Islam Tingkat SMP/SMA Babak Penyisihan Paket 2"