Widget HTML #1

Kumpulan Soal dan Kunci Jawaban Lomba Cerdas Cermat Islam Tingkat SMP/SMA Babak Penyisihan Paket 2

Berikut ini penulis sajikan kumpulan soal dan kunci jawaban lomba Cerdas Cermat Islam untuk babak penyisihan paket 2. Untuk Paket 1 dapat diakses pada link berikut (Paket 1)

Kumpulan Soal dan Kunci Jawaban Lomba Cerdas Cermat Islam Lengkap Paket 2
Kumpulan Soal dan Kunci Jawaban Lomba Cerdas Cermat Islam Lengkap Paket 2. Dok. Gurupenyemangat.com
Soal dan Kunci Jawaban Lomba Cerdas Cermat Islam Tingkat SMP/SMA Babak Penyisihan Paket 2 Grup A

1. Nabi yang pernah di telah ikan paus dengan kuasa Allah adalah . . .

A. Nabi Yusuf
B. Nabi Harun
C. Nabi Yunus*

2. Air kencing laki-laki dewasa termasuk najis . . .

A. Mughalazah
B. Mukhafafah
C. Mutawasito*

3. Shalat meminta hujan di sebut . . .

A. Shalat istisqa*
B. Shalat Khusuf
C. Shalat Hajat

4. Malaikat Israfil bertugas . . .

A. Mencabut nyawa
B. Membagikan rezeki
C. Meniup sangkakala*

5. Merasakan apa yang orang lain rasakan adalah pengertian dari . . .

A. Setia kawan
B. Empati*
C. Baik hati

6. Salah satu syarat wajib shalat jumat adalah . . .

A. Bermukim*
B. Berjamaah
C. Memakai wangi wangian

7. Berikut ini yang bukan Rasul yang tergolong Ulul Azmi, yaitu . . .

A. Nabi Muhammad
B. Nabi Nuh
C. Nabi Daud*

8. Al-Maisir artinya . . .

A. Minuman keras
B. Undi nasib
C. Berjudi*

9. Berikut ini adalah khalifah zaman bani Abbasiyyah . . .

A. Umar bin Khattab
B. Al-Mu’tasim*
C. Muawiyah

10. Hukum Bacaan ketika ada mim sukun atau mati bertemu dengan huruf mim adalah

A. Izhar syafawi
B. Idgam mimi*
C. Ikhfa Syafawi

SOAL CADANGAN

1. Arti Al-Fatihah adalah...

A. Permulaan*
B. Hidangan
C. Berita

2. Ayah Nabi Yusuf adalah  . .

A. Nabi Luth
B. Nabi Shaleh
C. Nabi Yaqub*

3. Lawan kata empati adalah . .

A. Simpati
B. Antipati*
C. Munafik

Soal dan Kunci Jawaban Lomba Cerdas Cermat Islam Tingkat SMP/SMA Babak Penyisihan Paket 2 Grup B

1. Orang yang sedang menyampaikan khutbah disebut dengan ….

A. Bilal
B. Khotib*
C. Muazin

2. Ketika  sedang  dalam  perjalanan  jauh,  shalat  fardhu  boleh  dilaksanakan  dengan  cara dijamak. Arti dari jamak adalah ….

A. Meringkas
B. Mengganti
C. Menggabungkan*

3. Berikut ini, hari yang diharamkan untuk berpuasa adalah . . .

A. 1 Ramadhan
B. 1 Syawal*
C. Hari selasa

4. Masjid yang pertama kali didirikan Rasulullah adalah… .

A. Masjid Quba*
B. Masjidil Haram
C. Masjid Nabawi

5. Kitab suci yang turun pada masa pemerintahan Raja Fir’aun adalah …

A. Taurat*
B. Zabur
C. Injil          

6. Surah yang menjadi wahyu pertama Rasululullah SAW adalah . . .

A. Surah Al-Muddatsir
B. Surah Al Falaq
C. Surah al-Alaq*

7. Malam turunnya Al-Qur’an disebut malam….

A. Lailatul Qadar
B. Nuzulul Qur’an*
C. Tilawatil Qur’an

8. Shalat yang dilakukan mengiringi shalat wajib adalah……

A. Shalat Istisqo
B. Shalat Dhuha
C. Shalat Rawatib*

9. Huruf Ikhfa ada  . . .

A. 15*
B. 6
C. 14

10. Kerajaan islam pertama di Indonesia adalah . . . 

A. Kerajaan Demak B. Kerajaan Samudra Pasai*
C. Kerajaan Kutai

SOAL CADANGAN

1. Arti dari Al- Falaq adalah  . .  .
A. Ikhlas
B. Manusia
C. Waktu Subuh*

Soal dan Kunci Jawaban Lomba Cerdas Cermat Islam Tingkat SMP/SMA Babak Penyisihan Paket 2 Grup C

1. Shalat memohon petunjuk kepada Allah atau menentukan pilihan terbaik disebut . . .

A. Shalat Tahajud
B. Shalat Istikharah*
C. Shalat Istisqa

2. Berikut ini shalat sunnah yang tidak menggunakan Khotbah adalah . . .

A. Shalat Istisqa
B. Shalat Kusuf
C. Shalat Jenazah*

3. Berdasarkan Q.S. al-Maidah/5:88, makanan yang boleh dikonsumsi oleh umat Islam harus memenuhi dua syarat, yaitu....

A. Halal dan bersih B. Halal dan bergizi*
C. Halal dan lezat

4. Berikut ini makhluk Allah yang tidak berkembang biak adalah . . . 

A. Manusia
B. Setan
C. Malaikat*

5. Rasul memulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi di rumah . . .

A. Arqam bin Arqam*
B. Abdurahman bin Auf C. Abu Bakar

6. Keringan dari Allah untuk umatnya di sebut . . .

A. Fidyah
B. Rukhsah*
C. Nazar

7. Melaksanakan shalat Zhuhur 4 rakaat di lanjutkan Ashar 4 rakaat di waktu Ashar merupakan contoh Shalat . . . 

A. Qasar
B. Jamak Takhir*
C. Jamak Taqdim

8. Hukum bacaan ketika mim mati bertemu ba di sebut . . .

A. Ikhfa syafawi
B. Iqlab*
C. Idgham

9. Daulah Umayyah pernah Berjaya di Andalusia. Andalusia sekarang merupakan Negara  . . .

A. Spanyol*
B. Suriah
C. Mesir

10. Muawiyah adalah khalifah pertama pada masa . . 

A. Daulah Umayyah *
B. Daulah Abbasiyah
C. Turki Usmani

SOAL CADANGAN

1. Surah Al-Ashr adalah surah ke . . .
A. 103 *
B. 105
C. 107

SOAL REBUTAN PENYISIHAN

 1. Su’Uzon Artinya . . . . (Buruk sangka)
 2. Lafazkan surah ke 102  . . . (Qul Huwallahu ahad)
 3. Apakah nama perjanjian Antara Rasulullah SAW dengan kaum Yasrib ketika rasul berhijrah . . .  (Perjanjian Aqabah)
 4. Puasa yang di lakukan sehari sebelum hari raya idul Adha di sebut . . . . (Puasa Arafah)
 5. Makmum yang tidak sempat membaca Al-Fatihah di sebut Makmum . . . . (Masbuq)
 6. Berapakah jumlah rakaat shalat jamak Qasar Magrib dengan Isya  . . . (5 rakaat, 3 rakaat magrib dan 2 rakaat isya)
 7. Apa itu shalat ida’in  . . . (Shalat idul fitri dan idul adha)
 8. Subhana man La yanamu wala yashu, adalah bacaan sujud . . . . (Sahwi)
 9. Surah Al – Kafirun terdiri dari berapa ayat  . . .    (6 ayat)
 10. Sikap teguh pendirian terhadap yang benar alias tidak plin plan di sebut . . . . (istiqamah)

SOAL CADANGAN REBUTAN

 1. Shalat jumat di lakukan sebelum atau sesudah khotbah?     (Sesudah Khotbah)
 2. Arti Ad-Dhuha adalah ...(matahari  sepenggalan naik) (Matahari setinggi tombak)
 3. Haid, nifas, adalah contoh dari hadas . . .. (besar)
*Catatan:
Soal dan Jawaban boleh dipakai untuk keperluan kegiatan PHBI, tapi dilarang untuk dipublikasi ulang.

Salam
Semoga Bermanfaat.

Guru Penyemangat
Guru Penyemangat Guru Profesional, Guru Penggerak, Blogger, Public Speaker, Motivator & Juragan Emas.

Posting Komentar untuk "Kumpulan Soal dan Kunci Jawaban Lomba Cerdas Cermat Islam Tingkat SMP/SMA Babak Penyisihan Paket 2"